سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميدرضا قربانی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۱) / طرح اوليه داستان از (۱) / مجري طرح (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / تدوين (۴) / دستيار تدوين  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   تدوين   دستيار تدوين  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مغز استخوان (۱۳۹۸)
  ۲ -  خانه‌اي در خيابان چهل‌ و يكم (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   تدوين   دستيار تدوين  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جدايي نادر از سيمين (۱۳۸۹)
  ۲ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۳ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   تدوين   دستيار تدوين  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جدايي نادر از سيمين (۱۳۸۹)
  ۲ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۳ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)
  ۴ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   تدوين   دستيار تدوين  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   تدوين   دستيار تدوين  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خانه‌اي در خيابان چهل‌ و يكم (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   تدوين   دستيار تدوين  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قهرمان (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   تدوين   دستيار تدوين  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايستگاه اتمسفر (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   تدوين   دستيار تدوين  
 1. تدوين  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دوباره زندگي (۱۳۹۶)
  ۲ -  دلبري (۱۳۹۴)
  ۳ -  دهليز (۱۳۹۱)
  ۴ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   تدوين   دستيار تدوين  
 1. دستيار تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۲ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.