پايگاه خبري ، تحليلي سوره سينما
بانك جامع اطلاعات سينماي ايران
Soureh Pictures Company
مؤسسه هنرهاي تصويري سوره
موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز
محرم ماه حماسه و شجاعت و جوانمردی، ماه ظلم ستيزی و مبارزه با تبعيض و ذلت است