سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا مصباح

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۲) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار  (۳) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دو طبقه روي پيلوت (۱۳۹۶)
  ۲ -  طلاقم بده به خاطر گربه‌ها (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گيلدا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دو طبقه روي پيلوت (۱۳۹۶)
  ۲ -  طلاقم بده به خاطر گربه‌ها (۱۳۹۶)
  ۳ -  گيلدا (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.