سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصور ميرشكاری

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۴) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۴) / مدير برنامه ريزي  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شب لرزه (۱۳۹۶)
  ۲ -  جانسودا (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آفتاب نيمه شب (۱۳۹۸)
  ۲ -  آخرين بار كي سحر را ديدي؟ (۱۳۹۴)
  ۳ -  جانسودا (۱۳۹۳)
  ۴ -  برف (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فصل باران هاي موسمي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين بار كي سحر را ديدي؟ (۱۳۹۴)
  ۲ -  مزارشريف (۱۳۹۳)
  ۳ -  برف (۱۳۹۲)
  ۴ -  همبازي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شب لرزه (۱۳۹۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.