سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود شرفی كيا

 

فيلم شناسی :   مدير تداركات (۵) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين بار كي سحر را ديدي؟ (۱۳۹۴)
  ۲ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۳ -  پنهان (۱۳۸۹)
  ۴ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۵ -  شير و عسل (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.