سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی مددكار

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۷) / پشتيباني توليد  (۲) فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پشتيباني توليد  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مبارك (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پشتيباني توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پشتيباني توليد  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هاري (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پشتيباني توليد  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دل بي قرار (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پشتيباني توليد  
 1. مدير توليد  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شهابي از جنس نور (۱۳۹۲)
  ۲ -  دل بي قرار (۱۳۹۱)
  ۳ -  روياي سينما (۱۳۹۰)
  ۴ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)
  ۵ -  آفريقا (۱۳۸۹)
  ۶ -  بي انتها (۱۳۸۹)
  ۷ -  پرواز مرغابي ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پشتيباني توليد  
 1. پشتيباني توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۲ -  بي وفا (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.