سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

وحيد خدير

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۱) / گروه توليد (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / دستيار تصويربردار  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شرفناز (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حافظ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گل يا پوچ (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حافظ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتشكار (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ندارها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار  
 1. دستيار تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مرواريد (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.