سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مانی هاشميان

 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۱) / گروه موسيقي (۱) / صدابردار (۲) / صداگذار (۱) / صداگذاري و ميكس  (۱) فيلم شناسی :   آهنگساز   گروه موسيقي   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبانه روز (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   گروه موسيقي   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس  
 1. گروه موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبانه روز (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   گروه موسيقي   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس  
 1. صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  راه آبي ابريشم (۱۳۸۹)
  ۲ -  فرمان آتش (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   گروه موسيقي   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دو (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   گروه موسيقي   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبانه روز (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.