سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هادی شلالوند

 

فيلم شناسی :   مدير تصويربرداري (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. مدير تصويربرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زيگزاگ (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اسپاگتي در هشت دقيقه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در به درها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرگيجه (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.