سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بيژن حجازی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۵) / دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شرفناز (۱۳۹۳)
  ۲ -  نگاه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پناه (۱۳۹۵)
  ۲ -  شرفناز (۱۳۹۳)
  ۳ -  بزرگ مرد كوچك (۱۳۹۰)
  ۴ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)
  ۵ -  نگاه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بزرگ مرد كوچك (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اخراجيها (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نگاه (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.