سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد سيدزاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تهيه كننده (۱) / تدوين (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  افيون ـ تب مرگ (۱۳۶۰)
  ۲ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مفسدين (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرمان آتش (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.