سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهرام باباپور

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۳) / دستيار كارگردان (۱) / مدير برنامه ريزي  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  چپ دست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سپيد و سياه (۱۳۸۸)
  ۲ -  چپ دست (۱۳۸۴)
  ۳ -  بازنده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بازنده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.