سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود عسگری

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۲) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / مدير روابط عمومي (۱) / نويسنده (۱) / مدير توليد (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج جنجالي (۱۴۰۰)
  ۲ -  فرياد در شب (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بدون مرز (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرياد در شب (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرياد در شب (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرياد در شب (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۴۰۰)

  ۱ -  ازدواج جنجالي (۱۴۰۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرزمين جنوبي من (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.