سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مريم هوشمندزاده

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / دستيار لباس (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۲) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروسك فرنگي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گاهي واقعي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگند (۱۳۸۷)
  ۲ -  پرونده هاوانا (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.