سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مازيار ميرهادی زاده

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / دستيار دكور (۱) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آفتابگردانهاي وحشي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.