سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد اكبری

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / مشاور هنري (۱) / مسئول هنروران (۱) / طراح صحنه  (۲) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   مشاور هنري   مسئول هنروران   طراح صحنه  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   مشاور هنري   مسئول هنروران   طراح صحنه  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كوپال (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   مشاور هنري   مسئول هنروران   طراح صحنه  
 1. مسئول هنروران  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس افغان (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   مشاور هنري   مسئول هنروران   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كوپال (۱۳۹۵)
  ۲ -  ديگري (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.