سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جواد تبخ

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / مدير توليد (۱) / گروه صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   مدير توليد   گروه صحنه و لباس  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باران روياها را نمي شويد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مدير توليد   گروه صحنه و لباس  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باران روياها را نمي شويد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مدير توليد   گروه صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باران روياها را نمي شويد (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.