سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سامان سالور

  تاريخ و محل تولد
بيستم مرداد ماه سال 1355
بروجرد

 زندگينامه  

سامان سالور متولد 1355 در بروجرد است. وي فارغ التحصيل رشته كارگرداني سينما از دانشگاه سوره است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۷) / دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۲) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۸) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۲) / تدوين (۵) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سه كام حبس (۱۳۹۸)
  ۲ -  تمشك (۱۳۹۲)
  ۳ -  آمين خواهيم گفت (۱۳۸۹)
  ۴ -  سيزده 59 (۱۳۸۹)
  ۵ -  ترانه تنهايي تهران (۱۳۸۷)
  ۶ -  چند كيلو خرما براي مراسم تدفين (۱۳۸۴)
  ۷ -  ساكنين سرزمين سكوت (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)
  ۲ -  كنار رودخانه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)
  ۲ -  كنار رودخانه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آهو (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. نويسنده  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سه كام حبس (۱۳۹۸)
  ۲ -  تمشك (۱۳۹۲)
  ۳ -  آمين خواهيم گفت (۱۳۸۹)
  ۴ -  سيزده 59 (۱۳۸۹)
  ۵ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)
  ۶ -  ترانه تنهايي تهران (۱۳۸۷)
  ۷ -  چند كيلو خرما براي مراسم تدفين (۱۳۸۴)
  ۸ -  ساكنين سرزمين سكوت (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خائن کشي (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ترانه تنهايي تهران (۱۳۸۷)
  ۲ -  ساكنين سرزمين سكوت (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. تدوين  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سه كام حبس (۱۳۹۸)
  ۲ -  هايلايت (۱۳۹۶)
  ۳ -  ترانه تنهايي تهران (۱۳۸۷)
  ۴ -  چند كيلو خرما براي مراسم تدفين (۱۳۸۴)
  ۵ -  ساكنين سرزمين سكوت (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تمشك (۱۳۹۲)
  ۲ -  چند كيلو خرما براي مراسم تدفين (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آمين خواهيم گفت (۱۳۸۹)
  ۲ -  ترانه تنهايي تهران (۱۳۸۷)
  ۳ -  ساكنين سرزمين سكوت (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.