سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سياوش زاهدی

 

فيلم شناسی :   تدوين (۱) / دستيار تدوين (۳) / حمل و نقل (۱) / دستيار صداگذاري (۳) / سينك صدا (۲) / دستيار ميكس  (۱) فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   حمل و نقل   دستيار صداگذاري   سينك صدا   دستيار ميكس  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   حمل و نقل   دستيار صداگذاري   سينك صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۲ -  دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)
  ۳ -  كنار رودخانه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   حمل و نقل   دستيار صداگذاري   سينك صدا   دستيار ميكس  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   حمل و نقل   دستيار صداگذاري   سينك صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار صداگذاري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تنهايي باد (۱۳۸۳)
  ۲ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۳ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   حمل و نقل   دستيار صداگذاري   سينك صدا   دستيار ميكس  
 1. سينك صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۲ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   حمل و نقل   دستيار صداگذاري   سينك صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تنهايي باد (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.