سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۴) / خواننده (۱) / تداركات (۱) / صدابردار (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   خواننده   تداركات   صدابردار   امور فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   خواننده   تداركات   صدابردار   امور فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۲ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)
  ۳ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۴ -  جدال به خاطر عشق (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   خواننده   تداركات   صدابردار   امور فني  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   خواننده   تداركات   صدابردار   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دايره مينا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   خواننده   تداركات   صدابردار   امور فني  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سينه چاك (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   خواننده   تداركات   صدابردار   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.