سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آفت

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / خواننده (۳) / حركات موزون  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  زيباي خطرناك (۱۳۴۶)
  ۲ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۳ -  آتشپاره تهران (۱۳۴۰)
  ۴ -  حادثه جزيره (۱۳۴۰)
  ۵ -  ماجراي پروين (۱۳۳۹)
  ۶ -  دو عروس براي سه برادر (۱۳۳۸)
  ۷ -  فرشته وحشي (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. خواننده  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۲ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۳ -  فرشته وحشي (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.