سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهپر

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / خواننده (۱۰) / حركات موزون  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۲ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. خواننده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۲ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۳ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۴ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۵ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۶ -  كابوس (۱۳۴۵)
  ۷ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۸ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۹ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كابوس (۱۳۴۵)
  ۲ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۳ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۴ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.