سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كارمن

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۹) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۲ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۳ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۴ -  عروس پابرهنه (۱۳۵۳)
  ۵ -  گوزنها (۱۳۵۳)
  ۶ -  بلند پرواز (۱۳۵۲)
  ۷ -  رو سياه (۱۳۵۲)
  ۸ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۹ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  خاطرخواه (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)
  ۱۶ -  بابا كرم (۱۳۴۹)
  ۱۷ -  خشم عقابها (۱۳۴۹)
  ۱۸ -  گربه را دم حجله مي كشند (۱۳۴۸)
  ۱۹ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)
  ۲۰ -  سه ديوانه (۱۳۴۷)
  ۲۱ -  غروب بت پرستان (۱۳۴۷)
  ۲۲ -  مرد روز (۱۳۴۷)
  ۲۳ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۲۴ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۲۵ -  مزد خونين (۱۳۴۴)
  ۲۶ -  گل هاي گيلان (۱۳۴۳)
  ۲۷ -  دخترها اينطور دوست دارند (۱۳۴۱)
  ۲۸ -  آقاي شانس (۱۳۳۸)
  ۲۹ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.