سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير كيا

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير تهيه (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كندو (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مترس (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.