سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دستيار فيلمبردار (۱) / تداركات (۱) / صدابردار (۷) / دستيار صدابردار (۴) / دستيار امور فني صدا  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   صدابردار   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۲ -  شوخي نكن دلخور مي شم (۱۳۴۵)
  ۳ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   صدابردار   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نقص فني (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   صدابردار   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دايره مينا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   صدابردار   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا  
 1. صدابردار  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بابا گلي به جمالت (۱۳۵۵)
  ۲ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۳ -  فرار از بهشت (۱۳۵۳)
  ۴ -  خوشگذران (۱۳۵۲)
  ۵ -  كي دسته گل به آب داده؟ (۱۳۵۲)
  ۶ -  ناخدا باخدا (۱۳۵۲)
  ۷ -  لج و لجبازي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   صدابردار   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا  
 1. دستيار صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  صخره سياه (۱۳۵۲)
  ۲ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
  ۳ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۴ -  يك قدم تا بهشت (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   صدابردار   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.