سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تقی سلحشور

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۸) / نويسنده (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مدير تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هجرت (۱۳۵۷)
  ۲ -  بت (۱۳۵۵)
  ۳ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۴ -  سينه چاك (۱۳۵۵)
  ۵ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۶ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۷ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۸ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مدير تداركات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غبار نشينها (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.