سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سياوش ياسمی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / مدير تهيه (۷) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جهنم + من (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جهنم + من (۱۳۵۱)
  ۲ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۳ -  شمسي پهلوان (۱۳۴۵)
  ۴ -  قهرمان قهرمانان (۱۳۴۴)
  ۵ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۶ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۷ -  لذت گناه (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آبشار طلا (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.