سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهندس واهاك

نام اصلي: واهاك وارطانيان
 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۲) / فيلمبردار (۲۹) / عكس (۱) / لابراتوار (۱) / چاپ  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۲ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ  
 1. فيلمبردار  : (۲۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  خانوم خانوما (۱۳۵۱)
  ۲ -  آفتاب مهتاب (۱۳۴۹)
  ۳ -  پسر زاينده رود (۱۳۴۹)
  ۴ -  رسوايي (۱۳۴۹)
  ۵ -  مردي از جنوب شهر (۱۳۴۹)
  ۶ -  دنياي آبي (۱۳۴۸)
  ۷ -  از جان گذشتگان (۱۳۴۶)
  ۸ -  گل آقا (۱۳۴۶)
  ۹ -  مرد سرگردان (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۱۲ -  جدال به خاطر عشق (۱۳۴۲)
  ۱۳ -  فرشته اي در خانه من (۱۳۴۲)
  ۱۴ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۱۵ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)
  ۱۶ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۱۷ -  ور پريده (۱۳۴۱)
  ۱۸ -  ورپريده (۱۳۴۱)
  ۱۹ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)
  ۲۰ -  پيمان دوستي (۱۳۳۸)
  ۲۱ -  شانس و عشق و تصادف (۱۳۳۸)
  ۲۲ -  قاصد بهشت (۱۳۳۸)
  ۲۳ -  طوفان در شهر ما (۱۳۳۷)
  ۲۴ -  ماجراي عجيب (۱۳۳۵)
  ۲۵ -  چهار راه حوادث (۱۳۳۴)
  ۲۶ -  بر باد رفته (۱۳۳۳)
  ۲۷ -  دختري از شيراز (۱۳۳۳)
  ۲۸ -  همسر مزاحم (۱۳۳۳)
  ۲۹ -  گلنسا (۱۳۳۲)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  هاشم خان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.