سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

زمانی

 

فيلم شناسی :   نوازنده (۱) / خواننده (۸) / لابراتوار (۱) / چاپ  (۱) فيلم شناسی :   نوازنده   خواننده   لابراتوار   چاپ  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   نوازنده   خواننده   لابراتوار   چاپ  
 1. خواننده  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۲ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۳ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۴ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۵ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۶ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۷ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)
  ۸ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   نوازنده   خواننده   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  الكلي (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   نوازنده   خواننده   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  الكلي (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.