سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ سارنگ

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۳) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۲ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۳ -  بن بست (۱۳۴۳)
  ۴ -  وسوسه (۱۳۴۳)
  ۵ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۶ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۷ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)
  ۸ -  ور پريده (۱۳۴۱)
  ۹ -  ورپريده (۱۳۴۱)
  ۱۰ -  آتشپاره تهران (۱۳۴۰)
  ۱۱ -  انسان پرنده (۱۳۴۰)
  ۱۲ -  بيوه هاي خندان (۱۳۴۰)
  ۱۳ -  دختر همسايه (۱۳۴۰)
  ۱۴ -  بيم و اميد (۱۳۳۹)
  ۱۵ -  دختري از اصفهان (۱۳۳۹)
  ۱۶ -  آقاي شانس (۱۳۳۸)
  ۱۷ -  جوانان امروزي (۱۳۳۸)
  ۱۸ -  چشمه آب حيات (۱۳۳۸)
  ۱۹ -  دست تقدير (۱۳۳۸)
  ۲۰ -  آقاي اسكناس (۱۳۳۷)
  ۲۱ -  بهلول (۱۳۳۶)
  ۲۲ -  بر باد رفته (۱۳۳۳)
  ۲۳ -  گلنسا (۱۳۳۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.