سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آذر حكمت شعار

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۳) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آژير خطر (۱۳۴۹)
  ۲ -  سرود زندگي (۱۳۴۸)
  ۳ -  سوگند سكوت (۱۳۴۸)
  ۴ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۵ -  قدرت عشق (۱۳۴۷)
  ۶ -  آشيانه خورشيد (۱۳۴۶)
  ۷ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۸ -  اعتراف (۱۳۴۵)
  ۹ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  ليلاج (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  موميايي (۱۳۴۵)
  ۱۳ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  در دنيا بيگانه بودم (۱۳۴۴)
  ۱۵ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۱۶ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۱۷ -  بن بست (۱۳۴۳)
  ۱۸ -  گناه من چيست (۱۳۴۳)
  ۱۹ -  فرشته اي در خانه من (۱۳۴۲)
  ۲۰ -  اهريمن زيبا (۱۳۴۱)
  ۲۱ -  پنجه (۱۳۴۱)
  ۲۲ -  گل گمشده (۱۳۴۱)
  ۲۳ -  آس و پاس (۱۳۴۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص واطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير  به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.