سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد كامكار

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۱) / عكس (۱۳) / لابراتوار (۶) / چاپ (۴) / دستيار لابراتوار  (۳) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. عكس  : (۱۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۲ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)
  ۳ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)
  ۴ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۵ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۶ -  مأمور دو جانبه (۱۳۴۵)
  ۷ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۸ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۹ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۱۳ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۲ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)
  ۳ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۴ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۵ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)
  ۶ -  خداداد (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. چاپ  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۲ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۳ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۴ -  گل گمشده (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۲ -  افسانه دهكده (۱۳۴۳)
  ۳ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.