سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نوری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   امور فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ناف (۱۳۸۱)
  ۲ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۳ -  شوفر خوشگله (۱۳۵۰)
  ۴ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۵ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۶ -  جاده مرگ (۱۳۴۲)
  ۷ -  دختر ساري (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.