سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تورج نگهبان

 

فيلم شناسی :   نوازنده (۱) / شعر  (۲۳) فيلم شناسی :   نوازنده   شعر  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   نوازنده   شعر  
 1. شعر  : (۲۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۲ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۳ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۴ -  زنجيري (۱۳۵۲)
  ۵ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۶ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۷ -  ملا ممد جان (۱۳۵۰)
  ۸ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۹ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۱۱ -  گرداب گناه (۱۳۴۷)
  ۱۲ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)
  ۱۳ -  دروازه تقدير (۱۳۴۶)
  ۱۴ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)
  ۱۵ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۱۶ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۱۷ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۱۸ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۱۹ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۲۰ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۲۱ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۲۲ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)
  ۲۳ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.