سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس مهرداديان

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۴۳) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۴۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۲ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۳ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۴ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۵ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۶ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۷ -  احساس داغ (۱۳۵۰)
  ۸ -  احمد چكمه اي (۱۳۵۰)
  ۹ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  رعد و برق (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  فاتحين صحرا (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  معركه (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  از ياد رفته (۱۳۴۹)
  ۱۵ -  فرياد انسانها (۱۳۴۹)
  ۱۶ -  آخرين مبارزه (۱۳۴۸)
  ۱۷ -  كاسبهاي محل (۱۳۴۸)
  ۱۸ -  ازدواج ايراني (۱۳۴۷)
  ۱۹ -  چهار درويش (۱۳۴۷)
  ۲۰ -  سالار مردان (۱۳۴۷)
  ۲۱ -  شب فرشتگان (۱۳۴۷)
  ۲۲ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)
  ۲۳ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)
  ۲۴ -  فراري (۱۳۴۶)
  ۲۵ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۲۶ -  قهرمان شهر ما (۱۳۴۶)
  ۲۷ -  ولگردها (۱۳۴۶)
  ۲۸ -  اعتراف (۱۳۴۵)
  ۲۹ -  ايستگاه ترن (۱۳۴۵)
  ۳۰ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۳۱ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۳۲ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۳۳ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)
  ۳۴ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۳۵ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۳۶ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۳۷ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۳۸ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۳۹ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۴۰ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۴۱ -  شير فروش (۱۳۳۹)
  ۴۲ -  اينم يك جورشه (۱۳۳۸)
  ۴۳ -  عروس فراري (۱۳۳۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.