سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاظم راجی نيا

 

فيلم شناسی :   تدوين (۵) / آهنگساز (۱) / صدابردار (۱۳) / ميكس (۲) / امور فني صدا (۳) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   تدوين   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   امور فني  
 1. تدوين  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)
  ۲ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۳ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)
  ۴ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)
  ۵ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   امور فني  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   تدوين   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   امور فني  
 1. صدابردار  : (۱۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۲ -  بن بست (۱۳۴۳)
  ۳ -  زندگي دوزخي (۱۳۴۳)
  ۴ -  تار عنكبوت (۱۳۴۲)
  ۵ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۶ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)
  ۷ -  ساحل دور نيست (۱۳۴۱)
  ۸ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)
  ۹ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۱۰ -  ور پريده (۱۳۴۱)
  ۱۱ -  ورپريده (۱۳۴۱)
  ۱۲ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)
  ۱۳ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   تدوين   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   امور فني  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  به اميد ديدار (۱۳۵۴)
  ۲ -  يك اتفاق ساده (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   تدوين   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۲ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)
  ۳ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.