سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد سعادتی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۲۳) / چاپ  (۲۳) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۲۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
  ۲ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۳ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۴ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۵ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۶ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۷ -  يك قدم تا بهشت (۱۳۴۵)
  ۸ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۹ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۱۱ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۱۲ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)
  ۱۳ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۱۴ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۱۵ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۱۶ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۱۷ -  دلهره (۱۳۴۱)
  ۱۸ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)
  ۱۹ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)
  ۲۰ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)
  ۲۱ -  آفت زندگي يا مرفين (۱۳۳۹)
  ۲۲ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)
  ۲۳ -  فرشته وحشي (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۲۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
  ۲ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۳ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۴ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۵ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۶ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۷ -  يك قدم تا بهشت (۱۳۴۵)
  ۸ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۹ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۱۱ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۱۲ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)
  ۱۳ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۱۴ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۱۵ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۱۶ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۱۷ -  دلهره (۱۳۴۱)
  ۱۸ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)
  ۱۹ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)
  ۲۰ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)
  ۲۱ -  آفت زندگي يا مرفين (۱۳۳۹)
  ۲۲ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)
  ۲۳ -  فرشته وحشي (۱۳۳۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.