سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هاكوپ گيورگيس

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۱۷) / ميكس (۴) / امور فني صدا (۷) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   امور فني  
 1. صدابردار  : (۱۷)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
  ۲ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۳ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۴ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۵ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۶ -  يك قدم تا بهشت (۱۳۴۵)
  ۷ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۸ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۹ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۱۱ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۱۳ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۱۴ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۱۵ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۱۶ -  دلهره (۱۳۴۱)
  ۱۷ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   امور فني  
 1. ميكس  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۲ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۳ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۴ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۷)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۲ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۳ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۴ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۵ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۶ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۷ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ضربت (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.