سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی شيرازی

 

فيلم شناسی :   شعر  (۱۴) فيلم شناسی :   شعر  
 1. شعر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غيرت (۱۳۵۵)
  ۲ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۳ -  رانده شده (۱۳۵۴)
  ۴ -  بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)
  ۵ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۶ -  پريزاد (۱۳۵۲)
  ۷ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)
  ۸ -  قصه شب (۱۳۵۲)
  ۹ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  هفت دلاور (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.