سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد صفايی

 زندگينامه  

احمد صفايي، فعاليت در سينما را سال 1336 با فيلم «قزل ارسلان» ساخته شاپور ياسمي به عنوان دستيار كارگردان آغاز كرد. او سال 1340 «كارون فيلم» را تأسيس كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۹) / نويسنده (۵) / تدوين  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين  
 1. كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بلند پرواز (۱۳۵۲)
  ۲ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)
  ۳ -  در جستجوي تبهكاران (۱۳۴۶)
  ۴ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)
  ۵ -  فرمان خان (۱۳۴۶)
  ۶ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۷ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)
  ۸ -  آن ها زندگي را دوست داشتند (۱۳۴۲)
  ۹ -  اشك شوق (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)
  ۲ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)
  ۳ -  فرمان خان (۱۳۴۶)
  ۴ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۵ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)
  ۲ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.