سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد زرين دست

 زندگينامه  

محمد زرين دست متولد تبريز، فارغ التحصيل سينما از دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس است. وي فعاليت هنري را با تئاتر آغاز كرد. او برادر عليرضا زرين دست (فيلمبردار) است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۰) / نويسنده (۷) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۶) / تدوين (۱) / تهيه كننده  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  قفس طلايي (۱۳۸۹)
  ۲ -  سرگيجه (۱۳۸۵)
  ۳ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۴ -  فاتحين صحرا (۱۳۵۰)
  ۵ -  از ياد رفته (۱۳۴۹)
  ۶ -  شكوه قهرمان (۱۳۴۸)
  ۷ -  پلي بسوي بهشت (۱۳۴۷)
  ۸ -  جاده تبهكاران (۱۳۴۷)
  ۹ -  وسوسه شيطان (۱۳۴۶)
  ۱۰ -  هاشم خان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۲ -  فاتحين صحرا (۱۳۵۰)
  ۳ -  از ياد رفته (۱۳۴۹)
  ۴ -  شكوه قهرمان (۱۳۴۸)
  ۵ -  پلي بسوي بهشت (۱۳۴۷)
  ۶ -  جاده تبهكاران (۱۳۴۷)
  ۷ -  وسوسه شيطان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   تهيه كننده  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  هاشم خان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سرگيجه (۱۳۸۵)
  ۲ -  فاتحين صحرا (۱۳۵۰)
  ۳ -  از ياد رفته (۱۳۴۹)
  ۴ -  شكوه قهرمان (۱۳۴۸)
  ۵ -  جاده تبهكاران (۱۳۴۷)
  ۶ -  وسوسه شيطان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   تهيه كننده  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  هاشم خان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فاتحين صحرا (۱۳۵۰)
  ۲ -  از ياد رفته (۱۳۴۹)
  ۳ -  شكوه قهرمان (۱۳۴۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.