سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد زرين دست

 زندگينامه  

محمد زرين دست متولد تبريز، فارغ التحصيل سينما از دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس است. وي فعاليت هنري را با تئاتر آغاز كرد. او برادر عليرضا زرين دست (فيلمبردار) است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۰) / نويسنده (۷) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۶) / تهيه كننده (۳) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  قفس طلايي (۱۳۸۹)
  ۲ -  سرگيجه (۱۳۸۵)
  ۳ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۴ -  فاتحين صحرا (۱۳۵۰)
  ۵ -  از ياد رفته (۱۳۴۹)
  ۶ -  شكوه قهرمان (۱۳۴۸)
  ۷ -  پلي بسوي بهشت (۱۳۴۷)
  ۸ -  جاده تبهكاران (۱۳۴۷)
  ۹ -  وسوسه شيطان (۱۳۴۶)
  ۱۰ -  هاشم خان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۲ -  فاتحين صحرا (۱۳۵۰)
  ۳ -  از ياد رفته (۱۳۴۹)
  ۴ -  شكوه قهرمان (۱۳۴۸)
  ۵ -  پلي بسوي بهشت (۱۳۴۷)
  ۶ -  جاده تبهكاران (۱۳۴۷)
  ۷ -  وسوسه شيطان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  هاشم خان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سرگيجه (۱۳۸۵)
  ۲ -  فاتحين صحرا (۱۳۵۰)
  ۳ -  از ياد رفته (۱۳۴۹)
  ۴ -  شكوه قهرمان (۱۳۴۸)
  ۵ -  جاده تبهكاران (۱۳۴۷)
  ۶ -  وسوسه شيطان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فاتحين صحرا (۱۳۵۰)
  ۲ -  از ياد رفته (۱۳۴۹)
  ۳ -  شكوه قهرمان (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  هاشم خان (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.