سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / چهره پرداز (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۲ -  بدكاران (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  فرياد نيمه شب (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دزد سوم (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۲ -  بدكاران (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.