سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميد بنكدار

  تاريخ و محل تولد
دوم تير ماه سال 1348
تهران

 زندگينامه  

اميد بنكدار متولد 1348 در تهران است. وي فعاليت سينمايي خود را از سال 1384 با فيلم شبانه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / نويسنده (۴) / سرمايه گذار (۱) / تدوين (۲) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گيلدا (۱۳۹۵)
  ۲ -  ارغوان (۱۳۹۳)
  ۳ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۴ -  شبانه (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گيلدا (۱۳۹۵)
  ۲ -  ارغوان (۱۳۹۳)
  ۳ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۴ -  شبانه (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبانه (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گيلدا (۱۳۹۵)
  ۲ -  شبانه روز (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گيلدا (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.