سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد عسگری

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۲) / بازيگر (۱) / دكور (۱) / ميكس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   دكور   ميكس  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خورشيد (۱۳۹۸)
  ۲ -  تنگه ابوقريب (۱۳۹۶)
  ۳ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   دكور   ميكس  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خورشيد (۱۳۹۸)
  ۲ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   دكور   ميكس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   دكور   ميكس  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  طالع سعد (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   دكور   ميكس  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سهند دريا (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.