سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / خواننده  (۴۵) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۲ -  محكوم (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. خواننده  : (۴۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۲ -  شب هاي زاينده رود (۱۳۶۹)
  ۳ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۴ -  سلام بر عشق (۱۳۵۳)
  ۵ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۶ -  غريب (۱۳۵۲)
  ۷ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۸ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۹ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  سكه شانس (۱۳۴۹)
  ۱۴ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۱۵ -  قصر زرين (۱۳۴۸)
  ۱۶ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  گوهر شب چراغ (۱۳۴۶)
  ۱۸ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۴۵)
  ۱۹ -  جهان پهلوان (۱۳۴۵)
  ۲۰ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۲۱ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۲۲ -  سه ناقلا در ژاپن (۱۳۴۵)
  ۲۳ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۲۴ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۲۵ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۲۶ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۲۷ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۲۸ -  خروس جنگي (۱۳۴۴)
  ۲۹ -  خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)
  ۳۰ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۳۱ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۳۲ -  قهرمان قهرمانان (۱۳۴۴)
  ۳۳ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۳۴ -  مو طلايي شهر ما (۱۳۴۴)
  ۳۵ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۳۶ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۳۷ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۳۸ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۳۹ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۴۰ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۴۱ -  وسوسه (۱۳۴۳)
  ۴۲ -  ستاره اي چشمك زد (۱۳۴۲)
  ۴۳ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۴۴ -  گل گمشده (۱۳۴۱)
  ۴۵ -  پيمان دوستي (۱۳۳۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.