سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين ارگدستانی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / مسئول هنروران (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مسئول هنروران   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب هاي زاينده رود (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مسئول هنروران   بازيگر  
 1. مسئول هنروران  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  فرماندار (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مسئول هنروران   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  فرماندار (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.