سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ميرولی اله مدنی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / تهيه كننده (۲) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۲) / سرمايه گذار (۱) / جانشين مدير توليد  (۳) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  صاعقه (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خنده در باران (۱۳۹۰)
  ۲ -  لژيون (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لژيون (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گزارش مريم (۱۳۸۴)
  ۲ -  ملاقات (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خنده در باران (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)
  ۲ -  صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)
  ۳ -  چون باد (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.