سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهباز فرهادی

 

فيلم شناسی :   گروه صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   گروه صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آباداني ها (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.