سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد رحمانيان

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۳) / بازنويسي فيلمنامه (۲) / مشاور فيلمنامه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سينما نيمكت (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سينما نيمكت (۱۳۹۴)
  ۲ -  كتاب قانون (۱۳۸۷)
  ۳ -  چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  از رئيس جمهور پاداش نگيريد (۱۳۸۷)
  ۲ -  عيالوار (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تهران 1500 (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.