سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی فريدونی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / گروه توليد  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تابع قانون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تله روباه (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.